FAQ - Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over elektrische fietsen

1. Fiets van de zaak 7% bijtelling

In november 2018 heeft de Tweede Kamer akkoord gegeven om vanaf 1 januari 2020 een bijtelling van 7 procent te belasten voor de fiets van de zaak die ook privé gebruikt wordt. Dat geldt voor de gewone fiets, de e-bike en de speed pedelec. Hierdoor wordt het voor zowel de werkgever als de werknemer een stuk eenvoudiger om hier gebruik van te maken.

Qua regeling zal het nu vergelijkbaar zijn met een auto van de zaak. Zodra er per jaar meer dan 500 kilometers privé mee gereden wordt krijg je net als met de auto te maken met bijtelling. De hoogte van de bijtelling is op moment van schrijven bepaalt op 7%. Aan welke kosten moet je dan denken.

Voorbeeld berekening

Uw fiscaal jaarinkomen (brutoloon + vergoeding Zorgverzekeringswet) bedraagt: € 45.000

De fiets welke u beschikbaar wordt gesteld heeft een fiscale cataloguswaarde van € 3000,00

Bij 7% bijtelling zijn uw kosten per maand: € 7,15 *

*op deze berekening kunnen geen rechten worden ontleedt

2. Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers in Nederland. 2014 is het laatste jaar waarin naast de werkkostenregeling ook nog het oude vertrouwde systeem van vrije verstrekkingen en vergoedingen (zoals bijvoorbeeld het Fietsplan) toepast kan worden maar vanaf 1 januari 2015 is dat niet meer mogelijk. De WKR is al op 1 januari 2011 ingevoerd, zodat werkgevers en werknemers vier jaar de tijd hadden om te kunnen wennen aan deze nieuwe regeling. Intussen zijn de meeste kinderziektes uit de regeling gehaald. Is de regeling nu volledig uitgekristalliseerd en voor iedereen helder? Welnee, ook na 1 januari 2015 zal de regeling bijgeschaafd en bijgesteld worden. Er zullen nog jarenlang rechtzaken volgen voordat voor iedereen duidelijk is hoe bepaalde onderdelen van de WKR geïnterpreteerd moeten worden. Maar de Belastingdienst en de verantwoordelijke minister hebben er het volste vertrouwen in dat de WKR voldoende verankerd is in de regelgeving om de regeling op te leggen aan alle werkgevers.

Op 1 januari 2011 is de nieuwe werkkostenregeling ingevoerd. De werkkostenregeling, al in het Belastingplan 2010 aangekondigd en opgenomen als onderdeel van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010, is door het kabinet bedoeld om de administratieve lasten van bedrijven te verlichten. Het kabinet introduceert een vrijgesteld bedrag (forfait) van 1,5% van de fiscale loonsom waaruit de werkgever bepaalde kosten kan betalen die de werknemers voor de uitoefening van hun werk maken. De ingangsdatum van de WKR was weliswaar 1 januari 2011, maar de wetgever heeft ondernemers een lange overgangstermijn gegund. Gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 konden werkgevers ervoor kiezen om het huidige regime van vergoedingen en verstrekkingen te handhaven. De werkkostenregeling wordt per 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers. Daarnaast is het forfait voor 2015 verlaagd naar 1,2% van de fiscale loonsom.

De werkkostenregeling uitgelegd

De werkkostenregeling is bedoeld als beperking van de administratieve lasten van werkgevers. De regeling is niet bedoeld om de kosten voor werkgevers te verlagen of om de belastingopbrengsten te verhogen. Het gaat dus om een fiscaaladministratieve handeling die voor werknemers geen gevolgen zou moeten hebben. Het kabinet introduceert een vrijgesteld bedrag (forfait) van 1,5% (intussen dus voor 2015 vastgesteld op 1,2%) van de fiscale loonsom waaruit de werkgever bepaalde kosten kan betalen die de werknemers voor de uitoefening van hun werk maken. De fiscale loonsom is het loon waarop de werkgever loonbelasting en premie volksverzekeringen moet inhouden. Het gaat hierbij om de totale loonsom die door een werkgever verloond wordt, dus zowel het loon van cao-gebonden als niet-cao-gebonden personeel.

De kostenvergoedingen worden verdeeld in aantal groepen:

● Gerichte vrijstellingen: de Belastingdienst heeft een aantal vergoedingen vrijgesteld waarmee ze dus buiten de werkkostenregeling vallen. Deze gerichte vrijstellingen komen in plaats van de huidige vrije vergoedingen en verstrekkingen. Gerichte vrijstellingen zijn: abonnementen openbaar vervoer, bijscholing en studiekosten van werknemers, reiskostenvergoedingen tot maximaal € 0,19 per kilometer, etc.

● Vergoedingen die op nul gewaardeerd zijn. Deze vergoedingen zouden wel een plaats in de werkkostenregeling moeten krijgen, maar zijn door de Belastingdienst op nul gewaardeerd en vertegenwoordigen dus geen waarde in het forfait. Voorbeelden hiervan zijn: Arbo-voorzieningen, Mobiele telefoons (zakelijk gebruik ), uniformen en werkkleding, etc.

● Vergoedingen die binnen het forfait vallen. Te denken valt daarbij aan: kosten voor bedrijfsfitness, inrichting werkplek thuis, contributie voor vakvereniging, personeelsfeesten, personeelsreizen, kerstpakketten, producten uit het eigen bedrijf, parkeerkosten, tol- en veergelden,etc.

Ook de “fiets van de zaak” valt binnen het forfait.

● Overige posten: de Belastingdienst onderscheidt verder nog enkele overige posten zoals de personenauto of bestelauto van de zaak. Hiervoor blijft de bestaande wettelijke regeling gelden.

Daarnaast worden de intermediaire kosten buiten de regeling gehouden. Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer in opdracht en voor rekening van de werkgever maakt. Wat de werkgever hiervoor betaalt, is dus geen kostenvergoeding aan de werknemer: de werknemer schiet de kosten slechts tijdelijk voor. Deze kosten mag de werkgever zonder fiscale gevolgen blijven betalen.

Het nieuwe stelsel heeft als voordeel dat vergoedingen en verstrekkingen binnen het algemene forfait niet meer op werknemersniveau hoeven te worden geadministreerd. Wordt er door de werkgever meer vergoed dan 1,2% van de loonsom, dan krijgt de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80% opgelegd.

 

Wat betekent dit nu concreet voor de fiets van de zaak?

Als voorbeeld nemen we een bedrijf met 10 werknemers en een totale loonsom van € 300.000. Het fiscaal vrijgestelde forfait van 1,2% komt bij dit bedrijf neer op € 3.600, dus de werkgever mag tot € 3.600 belastingvrij aan zijn werknemers vergoeden. Dit komt dus neer op 360 euro per werknemer per jaar. Over 3 jaar is dit dus een bedrag van € 1080,- per werknemer. Dit lijkt dus meer dan de € 749,- van het huidige Fietsplan, echter moet vanuit ditzelfde potje dus ook bijvoorbeeld het kerstpakket, het personeelsfeestje, bedrijfsfitness enz. worden betaald. Kerstpakketje € 70,- per werknemer per jaar? Personeelsfeestje 50 euro per werknemer per jaar? Trek dit eraf en opeens is er nog maar € 720,- over. Het verschilt dus per werkgever hoeveel geld waarvoor vrijgegeven wordt en welk onderdeel belangrijk gevonden wordt.

3. KIA, MIA en Vamil Regeling elektrische scooters

Belastingvoordeel voor elektrische scooters met lithiumaccu

Omdat de e-scooter met lithiumaccu’s nóg milieuvriendelijker is dan de versie met loodaccu’s, heeft de Nederlandse overheid besloten dat deze bedrijfsinvesteringen in aanmerking komen voor een aantrekkelijke belastingaftrek.

Naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), zijn er ook de zogenaamde MIA-regeling (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil-regeling (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen) welke beiden als doel hebben om Nederlandse ondernemers te stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Beide regelingen zijn ontwikkeld door Agentschap NL (voormalig SenterNovem) en worden uitgevoerd door De Belastingsdienst. De hoogte van het aftrekbedrag is afhankelijk van het bedrag dat de ondernemer betaalt aan inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over beide regelingen kan hier gevonden worden.

Hoe werkt de subsidieregeling?
Het aanvragen van MIA en Vamil is heel eenvoudig. De ondernemer hoeft slechts één dubbelzijdig formulier in te vullen. Voor het aanvragen van MIA en Vamil is geen accountantsverklaring nodig. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De aankoper van een electrische scooter betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • De aankoper van een electrische scooter stuurt een ingevuld aanvraagformulier binnen drie maanden na aankoop naar Bureau IRWA in Breda (het adres staat op het meldingsformulier dat vindbaar is op de website van Agentschap NL).

Het aanvragen van MIA of Vamil kan alleen gedaan worden door de aankoper van de electrische scooter. Wij als dealer kunnen daarom geen partij zijn bij de aanvraag, noch garantie geven voor het slagen van de aanvraag.

Zie verder:

Bij TrendEwheels in Groningen bent u natuurlijk ook op het juiste adres als het gaat om het leasen van een e-bike of pedelec. Er zijn veel verschillende aanbieders en vormen van leasing. Maar in de basis zijn er 2 trajecten die ingeslagen kunnen worden.

1. Leasevorm: e-bike op afbetaling

Deze vorm van lease is eigenlijk niets anders dan een afbetalingsregeling. De e-bike wordt jouw eigendom, echter in plaats van in 1 keer betaal je een vast bedrag per maand. In een periode van 36, 48, 60 of zelfs 72 maanden betaal je de elektrische fiets dan af.
 

Voordelen:

 • Een luxere en betrouwbare e-bike uit een hoger prijssegment is ook bereikbaar met een kleinere portemonnee.

 • De e-bike is cq wordt jouw eigendom. Je hoeft de e-bike na het volledig afronden van het traject dus ook niet meer in te leveren of over te kopen.

 • Het maandbedrag is relatief laag en er is een mogelijkheid om tussentijds af te lossen zodat je sneller van deze maandelijkse kosten af bent en per saldo minder rente betaald.

Nadelen:

 • Afbetaling is een vorm van geld lenen waar ook een relatief forse (14%) rente over betaald moet worden.

 • Standaard is de e-bike niet verzekerd tegen schade of diefstal, dit valt natuurlijk wel af te sluiten.

 • Onderhoud en reparaties (buiten de garantie) zijn voor eigen rekening.

Aanvragen? Loop dan de volgende stappen door:

Stap 1: Je zoekt een mooie geschikte e-bike uit in onze winkel of webshop.

Stap 2: Neem contact met ons op om te bespreken om welke e-bike het gaat en welke opties je wenst. Wij berekenen dan het ‘gewenste kredietbedrag’ voor je.

Stap 3: Je gaat naar de website van deleasewinkel.nl, vult hier dit ‘gewenste kredietbedrag’ en volgt de verder stappen in dit aanvraag proces. Nadat alles is ingevuld en ingediend hoor je vrij snel (meestal binnen 24 uur) of je in aanmerking komt voor dit kredietbedrag en of het verdere traject kan worden ingeslagen.

 

2. Leasevorm: Operational Lease

Deze vorm van e-bike lease is grotendeels gelijk aan de meest gangbare leasevorm bij auto’s. Tegen een vast bedrag per maand ‘huur’ je voor een contractperiode van 3 of 4 jaar een e-bike. Praktisch alle bijkomende kosten zoals onderhoud en verzekering zijn voor de leasemaatschappij. Na afloop van de periode kan de elektrische fiets retour of voor een rest bedrag worden over genomen.

Voordelen:

 • Vast bedrag per maand zonder onverwachte kosten.
 • Geen hoge aanschafkosten
 • Inclusief service, garanties en verzekeringen
 • Iedere 3 of 4 jaar de mogelijkheid tot een nieuwe e-bike

Nadelen:

 • De e-bike blijft eigendom van de leasemaatschappij en moet aan het einde van de looptijd worden ingeleverd over overgekocht.
 • Relatief ‘duur’. Bij normaal netjes gebruik van de elektrische fiets zijn de kosten voor aanschaf, onderhoud en verzekeringen lager dan bij lease 2. 
 

QWIC lease

Zakelijk of privé een e-bike leasen, al voor een paar euro per maand!

Wil jij voordelig een elektrische fiets leasen en zorgeloos genieten en fietsen op een topkwaliteit e-bike, met gratis servicebeurten én een verzekering? Binnenkort kan dit al voor een paar euro per maand! Kom alles te weten over de voordelige lease mogelijkheden van QWIC.

Tijdens de leaseperiode geniet je van de beste service voor jouw e-bike. Na de leaseperiode van 36 of 48 maanden heb je de keuze om de fiets over te nemen, het lease traject te beëindigen of om je fiets in te ruilen voor een nieuwe QWIC elektrische fiets.

Een QWIC elektrische fiets leasen kan via je werkgever of via Private Lease.

 

De voordelen van een QWIC e-bike leasen:

 • Vast maandbedrag zonder verrassingen

 • Inclusief verzekering en garantie, dus geen extra kosten

 • Geen eenmalige grote investering

 • 2 gratis onderhoudsbeurten per jaar

 • De beste service van een dealer in de buurt

 • Kortlopend contract van 36 of 48 maanden

Een QWIC leasen via jouw werkgever

Vanaf 1 januari 2020 is het fiscaal aantrekkelijk om een fiets van de zaak te leasen. Je betaalt dan jaarlijks maar 7% bijtelling, en je mag de fiets dan ook privé gebruiken. Door deze regeling rijd je al een QWIC e-bike voor minder dan een tientje per maand! Lees hier meer over de 7% bijtellingsregeling.

Zakelijk leasen

Ben je een werkgever of wil je als werknemer vanaf 1 januari 2020 voordelig een elektrische QWIC fiets rijden? Bekijk dan onze zakelijke lease-opties en geniet al voor een paar euro per maand van een topkwaliteit e-bike van QWIC.

De voordelen van QWIC Lease voor bedrijven

 • Een bewuste en groene bedrijfsmentaliteit

 • Besparing op parkeerkosten, brandstof en kilometervergoedingen

 • Een groen mobiliteitsbeleid: reductie van de CO2-uitstoot van uw zakelijke mobiliteit

 • Een gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde

 • Dichtbij de bron: bestel rechtstreeks bij ons als fabrikant

 • Energieke en fitte werknemers

Meer informatie over zakelijk leasen? Kijk dan hier op de website van Qwic of bekijk de QWIC Lease Zakelijk brochure.

Private Lease

Ook als particulier kun je binnenkort een QWIC e-bike leasen. Voor een vast bedrag per maand rijd jij een QWIC elektrische fiets, inclusief service, garanties en verzekeringen. Geen gedoe, maar gewoon zorgeloos genieten van jouw e-bike! Na de leaseperiode van 36 of 48 maanden heb je de keuze om de fiets over te nemen, het lease traject te beëindigen óf gewoon in te ruilen voor een nieuwe QWIC elektrische fiets. Laat onderaan de pagina jouw gegevens achter en dan nemen wij snel contact met je op over Private Lease.

Financial Lease

Wil jij een QWIC kopen, maar wil je deze liever maandelijks afbetalen? Geen probleem! Ook dit is binnenkort mogelijk. Je kan ervoor kiezen om jouw fiets af te betalen in 36 of 48 maanden.

Meer informatie of een aanvraag doen? Kijk dan hier op de website van Qwic

Kwaliteit accu’s elektrische fietsen

Naast de keuze van de plek van de motor, is de capaciteit van de accu van een elektrische fiets ook zeer belangrijk. Aan de ene kant wilt u natuurlijk een mooie afstand kunnen fietsen zonder u zorgen te hoeven maken over de accu. Aan de andere kant is het ook zonde om te veel overcapaciteit te hebben. 99% van alle nieuw verkochte elektrische fietsen zijn voorzien van Li-ion accu’s. Deze accu’s staan bekend om hun hoge capaciteit per kilo. Dit zorgt ervoor dat met deze accu’s een veel hogere actieradius mogelijk is dan enkele jaren geleden met de toen gangbare NiMh en NiCd accu’s. Li-ion is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal typen accu’s waar het materiaal lithium in is verwerkt. De lithium-ion fiets accu bestaat uit een behuizing, een computer (BMS of Battery Management System genoemd) en de daadwerkelijke accu cellen. Dit zijn meestal de zogenoemde 18650 cellen welke qua vormgeving doen denken aan een standaard AA-batterij (maar dan iets groter). Er zijn wereldwijd maar enkele fabrikanten van deze cellen. In een accu van merk A kunnen dus heel goed dezelfde cellen zitten als in de accu van merk B. Echter zit er wel kwaliteit verschil tussen deze cellen. Dit merkt u als consument niet meteen, maar de levensduur van goedkope accu’s met C of D kwaliteit cellen is korter dan de levensduur van A-merk accu’s met A-kwaliteit cellen. Qwic maakt gebruik van hoge kwaliteit A cellen dit zijn de eerder genoemde NCM18650 cellen, maar sinds 2020 ook de nieuwere 21700 cellen. Wij merken dat accu’s van Qwic zich gedurende de jaren erg goed houden. Er gaat natuurlijk wel eens een accu stuk, maar praktisch nooit omdat de cellen af zijn (een defecte BMS komt wel eens voor). Een gemiddelde Qwic accu heeft een terugval van zo’n 4% per jaar. En dat terwijl vanuit de accufabrikanten een verval tot 15% per jaar acceptabel is.

We zien ook veel accu’s van andere merken voorbij komen welke voor revisie bij ons worden aangeboden. Ook hier kunnen we goed het verschil merken tussen accu’s uit goedkopere e-bikes en accu’s uit wat duurdere elektrische fietsen. De ‘goedkope’ accu’s zijn beduidend sneller aan revisie toe dan accu’s uit A-merk e-bikes.

Capaciteit accu’s elektrische fietsen

Bij veel merken en types elektrische fietsen heeft u ook de keuze welke capaciteit accu u wilt. De meeste merken beginnen tegenwoordig rond de 300Wh en dan loopt het op. Qwic heeft intussen een accu ontwikkeld welke een capaciteit heeft van 735Wh! In de basis betekent meer capaciteit dat u op 1 volle lading verder kunt fietsen. Echter zit er net als bij auto’s ook verschil in verbruik. Zo komt een fiets met een lichte achterwiel motor verder met een 375Wh accu dan een wat zwaardere midden-motor. Ook tussen de verschillende merken zitten verbruiks verschillen. De ene e-bike heeft een zuinigere motor dan de andere. Daarom wordt ook vaak gesproken over een actieradius.

De door de fabrikant opgegeven actieradius is meestal gebaseerd op een nieuwe accu bij 20 graden Celsius met een persoon van 80 kg op een vlakke weg zonder wind. Qwic voegt hier nog de ondersteuningsstand aan toe. Wanneer zij bij hun elektrische fietsen spreken over een actieradius van 55 tot 110 kilometer, bedoelen ze dat in de zwaarste ondersteuningsstand zo’n 55 kilometer gefietst kan worden en in de lichtste ondersteuningsstand zo’n 110 kilometer.

Zaken waar u bij uw keuze rekening mee zou moeten zijn natuurlijk het gebruik. Waar wilt u de elektrische fiets voor gaan gebruiken. Is dit alleen voor woon-werk verkeer en woont u bijvoorbeeld 10 kilometer van u werk, of is het voor recreatie en maakt u graag lange fietsritten van 100 kilometer of meer. In het eerste geval heeft u waarschijnlijk (bij normaal gebruik) al voldoende aan de standaard meegeleverde accu. Hou hierbij echter nog wel rekening met de volgende factoren: In de winter is de capaciteit van de accu minder dan in de zomer. Een vuistregel is dat elke graad onder de 20 graden Celsius ongeveer 1 procent verlies is. Daarnaast wordt een lithium ion accu ook minder naarmate hij ouder wordt. (of deze nu wel of niet gebruikt wordt).

Het is goed om een 40 tot 50% “overcapaciteit” te hebben in uw accu. Hierdoor bent u minder snel toe aan een nieuwe accu dan wanneer u meteen al op de grens zit.

Manier van gebruik versus accu capaciteit

Vanuit de praktijk weten we dat de manier van gebruik van de e-bike van veel grotere invloed is op de actieradius dan de capaciteit van de accu. Je kan nog zo’n zware accu hebben, maar als de ondersteuning altijd maximaal staat, de banden wat te zacht, de wind tegen en de temperatuur onder de 10 graden, dan gaat het erg hard met de accu. De zwaarste 735 Wh accu van Qwic is echt in staat om een echtpaar meer dan 200 km op 1 lading te laten fietsen (we weten dit uit eigen ervaring). Maar ik ben ook in staat om diezelfde accu in minder dan 35 km leeg te trappen met een e-bike waar de begrenzing af is…

Met andere woorden; Wees bewust wat voor fietser je bent en wat je van een accu vraagt of gaat vragen.

Verschil normale elektrische fiets en High Speed Pedelec

Standaard elektrische fietsen, e-bikes, of pedelecs zijn begrenst in hun snelheid. Deze fietsen ondersteunen normaal tot een snelheid van ongeveer 25 km/u. Wanneer je boven deze snelheid komt, dan stopt de motor met ondersteunen. Echter zijn er sinds enkele jaren ook elektrische fietsen op de markt die veel sneller gaan. Deze zogenoemde speedpedelecs of high-speed e-bikes hebben met name in 2014 een enorme opmars gemaakt en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar meer wordt. Het grote verschil verschil tussen de normale e-bike en deze speedpedelec is dus de maximale snelheid tot waar de fiets ondersteund. Waar een normale elektrische fiets zoals gezegd met 25 km/u ophoudt, stopt de speedpedelec pas bij 45 km/u. Deze snelle e-bikes gaan dus echt beduidend harder dan de normale elektrische fietsen. Om die reden zit de overheid ook nog een beetje in de knop wat betreft de wetgeving voor deze snelle elektrische fietsen.

Wetgeving speedpedelecs

Momenteel is het zo dat een officiële speedpedelec voorzien moet worden van een blauw snorfiets kenteken en vervolgens ook verzekerd moet worden als een snorfiets. Het gevolg hiervan is dat een speedpedelec dus ook alleen bereden mag worden door personen van 16 jaar of ouder die in het bezit zijn van minimaal een bromfietscertificaat (of een gewoon rijbewijs). Een blauw snorfiets kenteken betekent dat er geen helmplicht is, maar tevens betekent het ook dat het voertuig niet harder dan 25 km/u mag. Hier zit dus de manco in de huidige wetgeving. Officieel is het dus zo dat mensen die op een speedpedelec welke speciaal bedoelt is voor snelheden tot 45 km/u volgens de wet niet sneller mogen dan 25 km/u. Iedereen die met zo’n snelle e-bike harder fietst dan 25 km/u is officieel dus in overtreding.

Dit is natuurlijk een vreemd verhaal en dit gaat dan ook veranderen. Vanaf 1 januari 2017 zullen de highspeed pedelecs onder de categorie bromfietsen worden geplaatst. Dit betekent dat de fietsen moeten worden voorzien van een gele kentekenplaat. Vanaf dat moment geldt een maximale snelheid gelijk aan bromfietsen, dus 45 km/u. Ook zal er binnen de bebouwde kom op straat gefietst moeten worden en geldt er een helmplicht.

In augustus 2016 is bekend gemaakt dat er definitief een helmplicht gaat komen. Voor deze helm voor de gebruiker van de snelle e-bike, de highspeed pedelec, is nu een nieuwe norm ontwikkeld. De huidige helmen die in winkels te koop zijn voldoen niet aan die norm. Zo is een gewone racefietshelm ongeschikt omdat die teveel plekken van het hoofd onbeschermd laat. De bromfietshelm zou te weinig ventileren en schermt daarnaast de oren te veel af. Sommige bromfietshelmen voldoen wel aan de norm. Probleem is dat de nieuwe helm, volgens de nieuwe strenge norm, pas in de tweede helft van 2017 beschikbaar is. Dat is veel later dan de ingangsdatum van de nieuwe wet. Vanaf 1 januari kunnen de bestuurders van de snelle e-bikes, zogeheten Pedelecs, dus een boete verwachten als ze een verkeerde (racefiets)helm dragen.  Dit kan worden voorkomen door het dragen van bromfietshelmen.

Nieuwe norm voor bestuurder snelle e-bike:

– Helm moet lager zijn bij de slaap dan een standaard fietshelm om kwetsbare bloedvaten bij de slaap te beschermen.
– Helm moet lager aan de achterkant zijn om de nek te beschermen en daar zittende belangrijke aders en zenuwen.
– Gemaakt zijn van dikker schuim zodat het betere bescherming oplevert bij een val.
– Een vizier dat tranende ogen en hinder door insecten voorkomt.
– Kleinere gaten in de helm om afkoeling te verzorgen maar toch betere bescherming te bieden.

Wie geen zin heeft in de rompslomp omtrent het verzekeren, kenteken, helmplicht etc. En voor wie zo’n 35 km per uur ook al een hele mooie acceptabele snelheid is, heeft Qwic wellicht de perfecte e-bike!

Qwic Performance RD11

De Qwic Performance RD11 is voorzien van een zeer sterke motor welke onbegrensd wel tot 45 km/u kan ondersteunen. Echter, is het zoals hierboven als was omschreven momenteel in Nederland dus niet toegestaan om harder dan 25 km/u te rijden op een fiets met ondersteuning. Om die reden is deze zeer sportieve e-bike standaard dan ook voorzien van een begrenzer. Hiermee voldoet de fiets volledig aan de huidige wetgeving. Echter kan je er op eigen risicio voor kiezen deze begrenser eraf te halen. Officieel is de fiets dan niet meer toegestaan op de openbare weg.

Het voordeel van deze e-bike ten opzichte van de officiële Hight Speed Pedelecs is dat de fiets dus niet hoeft te worden voorzien van een kentekenplaat en dus ook niet verplicht verzekerd hoeft te worden. Daarnaast is het een eigen keuze om wel of geen fietshelm te dragen.

Real 45 km/h

Voor veel zogenoemde speedpedelecs geldt dat 45 km per uur in de praktijk nauwelijks haalbaar is. Of je moet jezelf enorm in het zweet gaan werken en dat is nu juist datgene wat je niet wilt bij een High speed e-bike. Er zijn gelukkig ook een aantal merken welke zich echte 45 km/u speedpedelecs mogen noemen. Strömer is hier een voorbeeld van, maar is ook erg duur.

Qwic en Klever

Ons ‘huismerk’ Qwic heeft een drietal Speedpedelecs in haar assortiment. Namelijk de RD11 Speed met 50 Nm TDCM achterwielmotor en de MD11speed en MA11speed beide met de Brose-TF 90 Nm middenmotor.

Wij hebben bij TrendEwheels gekozen voor het merk Klever. Klever is een vrij nieuwe speler, maar ook een zeer betrouwbaar en gerenommeerd bedrijf. Ze zijn namelijk 100% in handen van het moederbedrijf Kymco bekend van de scooters. De sportieve Klever X Speed en de comfortabele Klever B speed zijn beide premium fietsen opgebouwd uit de beste onderdelen die er zijn. En zeer belangrijk; De zeer sterke BIACTRON v2 600W motor zorgt voor een vermogen waardoor 45 kilometer per uur eenvoudig haalbaar is.

Bij Trendewheels kan u ook terecht voor het afsluiten van een fietsverzekering. Ook wanneer de fiets niet bij ons vandaan komt, maar elders of via Internet is aangeschaft bent u eveneens van harte welkom.

Wij bieden verzekeringen aan van 2 maatschappijen, namelijk ENRA en Kingpolis.

Of u nu fietstochten maakt voor uw plezier of uw E-bike gebruikt voor woon-werkverkeer, uw E-bike brengt u waar u maar wilt en wanneer u wilt. Dat geeft u vrijheid. En dat wilt u graag zo houden.

Helaas is schade aan uw E-bike of nog erger, fietsdiefstal, niet geheel te voorkomen. Als u dit overkomt wilt u graag snel en goed geholpen worden. Dat kan met de E-bikeverzekeringen van ENRA en Kingpolis. Zij zorgen er samen met ons voor dat u na schade of diefstal snel weer mobiel bent zonder papieren rompslomp voor u. Zo verzekert u zich één, drie of vijf jaar lang van onbezorgd fietsplezier.

Woont u in de buitengebieden, of bent u geinteresseerd in een verzekering voor 5 jaar, dan kunt u prima terecht bij ENRA. Binnen de stad Groningen (of andere grote steden) of voor 3 jarige verzekeringen is Kingpolis vaak de voordeligste keuze.

U rijdt zuinig, stil en schoon!

 • Zuiniger: De stroomkosten bedragen ongeveer 70 cent per 100 km (afhankelijk van uw stroomaanbieder). Bereken hier het verschil: http://www.emco-elektroroller.de/de-nl/elektrische-scooter/cost-calculator.html
 • Meer plezier: Het stille rijden is echt een belevenis. U kunt rustig een gesprek voeren  met uw passagier. U belast het milieu minder. Geen uitlaat-geluiden bij stilstand, wat steeds weer zorgt voor enthousiaste blikken. Evenals de moderne START-STOP knop zoals in een moderne auto met automaat.
 • Sneller: Elektrische scooters hebben een zeer snelle acceleratie door de directe powertransmissie en de werking van de elektromotor. Meestal zijn ze sneller en sterk dan benzine-aangedreven scooters.
 • Milieubescherming: U  bespaart CO2, ook als u geen ecostroom tankt. De CO2- balans van een normaal stopcontact is altijd beter dan de CO2-uitstoot van benzinescooters en auto’s. Vooral de 2-takt scooters hebben een slechte verbranding en stoten veel CO2 uit
 • Lage onderhoudskosten: De onderhoudsarme elektromotor zit direct aan de wielnaaf en brengt de kracht direct over op het achterwiel. Dus u hebt geen versnelling en geen ketting nodig! De onderhoudskosten van een elektrische scooter bedragen ongeveer 30% van de onderhoudskosten van een benzine-aangedreven scooter.

Elektrische scooters (e-scooters) kunnen worden opgeladen via het normale stopcontact. U hoeft dus geen speciale oplaadpunten te laten plaatsen of naar speciale punten te rijden om de elektrische scooter op te kunnen laden. Dit kan gewoon thuis of op het werk. In het geval van de elektrische scooters van Emco met de lithium accu, kan de accu er zelfs heel eenvoudig worden uitgehaald om deze los van de scooter op te laden. (Net als bij veel elektrische fietsen het geval is). Dit is een groot voordeel wanneer de scooter in een schuurtje, berging of stalling staat waar geen stroom is. Tevens zijn deze accu’s in 2 uur weer volledig vol te laden.

Niet iedere step is goedgekeurd om mee op de openbare weg te mogen. Sterker nog, de meeste e-steps op Internet hebben niet deze Europese goedkeuring. Deze steps zijn bedoelt voor op eigen terrein. Campings vallen hier ook onder. Ook wij hebben enkele van deze elektrische steps in ons assortiment. Zo zijn de SXT1000 Turbo en SXT1000 XL ook niet geschikt voor de openbare weg, maar juist zéér geschikt om over de campings te rijden, of te gebruiken op grote bedrijven terreinen of op boerderijen. Het feit dat deze 2 steps niet hoeven te voldoen aan de Europese eisen geeft als groot voordeel dat ze krachtiger en sneller zijn (tot 38kmu), maar ook dat ze wat voordeliger in prijs zijn dan de goedgekeurde modellen.

De SXT500 EEC, de Veeley, de Stigo en de SitGo elektrische loopfiets zijn juist wèl goedgekeurd voor op de openbare weg. Deze e-steps voldoen aan de (veiligheids)eisen van de Europese Unie. Aspecten hiervan zijn bijvoorbeeld reflectoren, spiegels, een kilometerteller en een veiligheid in de standaard zodat u niet weg kan rijden met de standaard nog uit. Tevens is de snelheid beperkt tot (afhankelijk van het model) rond de 25 km/u.

Wel is het zo dat de step voorzien moet zijn van een kenteken en kentekenplaat alvorens men er de weg mee op mag. De elektrische step is officieel een snorfiets en wordt voorzien van een blauwe kentekenplaat. U dient zich dan ook te houden aan de regels die voor fietsen gelden. U kunt dus gewoon gebruik maken van de fietspaden.

Voor de SitGo geldt dat deze valt onder de catergorie hulpmiddelen waar ook de scootmobiel onder valt. De Sitgo moet dan ook verzekerd worden als scootmobiel. Een voordeel hiervan is dat de SitGo ook is toegestaan in wandelgebieden. Ook de SXT500 EEC kan wanneer de situatie daar om vraagt als hulpmiddel worden ingezet. In dat geval wordt er geen kenteken aangevraagd, maar wordt de e-step ook verzekerd alszijnde scootmobiel / hulpmiddel. Ook dan is de SXT toegestaan binnen de wandelgebieden.

In Nederland is het zo dat u minimaal 16 jaar dient te zijn om met deze elektrische step te mogen rijden en bovendien dient u in het bezit te zijn van een geldig bromfietscertificaat of een rijbewijs. Welk rijbewijs maakt vervolgens niet uit. Tevens dient men de step te verzekeren. De kosten van de verzekering zijn overigens niet schrikbarend. Afhankelijk van leeftijd en aantal schadevrije jaren moet u bij een WA-verzekering denken aan ongeveer 4 tot 8 tientjes per jaar. Verder geldt bovenstaande uiteraard alleen wanneer u de openbare weg op wil met een goedgekeurde elektrische step. Op eigen terrein (zoals campings) zijn hier geen wettelijke regels voor. Ook wanneer het voertuig als scootmobiel wordt gebruikt en ingezet is een rijbewijs niet nodig.

Onderhoud en reparaties

In onze winkel kunt u niet alleen terecht voor de aanschaf van de meest trendy E-bikes, E-scooters en E-steps, maar met onze moderne werkplaats (specifiek ingericht voor elektrische mobiliteit) kunnen we ook het meeste onderhoud en reparatiewerkzaamheden van de merken en producten die wij leveren zelf verrichten. Zo zijn we onder andere in het bezit van de BA500 Battery analyzer om de accu van je elektrische fiets te testen op haar conditie.

Onderhoud e-bike

Elektrische fietsen hebben ook onderhoud nodig. In de basis vraagt een e-bike niet meer onderhoud dan een gewone fiets. Maar omdat er met een e-bike heel vaak veel meer kilometers wordt gemaakt in vergelijking tot een gewone fiets, zal de onderhouds frequentie qua tijd soms wel net wat vaker zijn. Verder hangt het enorm af van het gebruik. De elektrische fiets welke vooral recreatief gebruikt wordt om bij lekker weer een middag te gaan fietsen heeft vaak minder onderhoud nodig dat de e-bike die dagelijks door weer en wind ingezet wordt voor woon-werk verkeer. Ons advies is altijd om uw e-bike iedere 3000 km te laten nakijken of tenminste 1 keer per jaar. Remblokjes zullen vaak (met name bij de forenzen) tussendoor nog wel eens een keer vervangen moeten worden. 

Wij hanteren een zogenaamde afkoelingsperiode. De duur van de afkoelingsperiode is 14 dagen. Binnen de afkoelingsperiode bent u in de mogelijkheid om uw product aan ons te retourneren/de aankoopovereenkomst herroepen. Na 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit en is retourneren geen optie meer.

 • Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling te retourneren. Nadat u ons heeft laten weten dat u van de koop afziet, heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen.
 • Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald na ontbinding. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Wij kunnen kosten in rekening brengen voor de waardevermindering als het product beschadigd/gebruikt is. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • De koper is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Alle reeds betaalde bedragen worden teruggestort.

 

Wilt u een product naar ons retour zenden binnen de afkoelingsperiode? Neem dan contact met ons op!