Het fietsplan anno 2022

Een fietsplan kun je zien als stimuleringsregeling voor fietsen naar het werk. Werkgevers die dit hun medewerkers aanbieden doen dit vaak vanuit hun vitaliteitsbeleid of met een duurzaam motief. Ook parkeerproblematiek kan een aanleiding zijn. Het komt erop neer dat medewerkers via hun werkgever met belastingvoordeel een nieuwe fiets kunnen kopen. In het geval van een elektrische fiets scheelt dat al snel wat geld. Niet gek dat medewerkers de fiets als meest gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde zien. Maar ook als werkgever bespaar je met een fietsplan. Je keert namelijk minder brutoloon uit. Loon, waarover je gemiddeld 18% aan sociale lasten betaalt.

 

Veelgestelde vragen voor medewerkers

Wat is een fietsplan?
Met het fietsplan koop je via je werkgever een fiets, eventueel uitgebreid met een fietsverzekering en/of de Nationale Fietsbon met belastingvoordeel. Je betaalt het pakket met brutoloon (of vakantiegeld , overuren, etc) terug aan je werkgever. Omdat je terugbetaalt met brutoloon, hoef je over dat bedrag geen inkomstenbelasting te betalen. Dat levert je gemiddeld 40% belastingvoordeel op!
Wat zijn de voordelen van een fietsplan?
Het grootste voordeel voor jou als medewerker is het belastingvoordeel op de aanschaf van de fiets en eventueel fietsverzekering en/of Nationale Fietsbon. Daarnaast is fietsen gezond en behoort parkeerstress tot het verleden. Er zijn geen files en het is goed voor het milieu.
Zijn er ook kosten aan verbonden?
Deelname aan het fietsplan is gratis! Ook voor je werkgever, trouwens. Uiteraard betaal je de aanschaf van de fiets en eventueel de fietsverzekering en/of Nationale Fietsbon wel terug met bijvoorbeeld brutoloon. Het belastingvoordeel loopt snel op en is gemiddeld 40%.
Mag ik meedoen aan het fietsplan?
Iedereen die regelmatig op de fiets naar het werk komt of dat van plan is, kan meedoen aan het fietsplan. Oók als je verder dan 15 kilometer van het werk en (een deel van) de woon-werkrit fietst. Je werkgever kan wel bepaalde voorwaarden stellen aan deelname. Uiteraard is het belangrijk dat je werkgever is aangesloten bij ons.
Ik heb al eens eerder meegedaan, wanneer mag ik weer deelnemen?
Jouw werkgever bepaalt wanneer je mag meedoen aan het fetsplan. Dat kan 1 x per 3 jaar zijn, maar ook 1 x per jaar. Wanneer de terugbetalingstermijn nog niet helemaal is afgelopen (de fiets had in 36 maanden terugbetaald moeten worden en die termijn is nog niet voorbij), raden wij af om een nieuwe fiets te bestellen. De werkgever bepaalt zelf in welke termijnen of met welke brutoloonbestanddelen (zoals brutoloon, vakantiedagen/uren/geld) de fiets afbetaald moet worden.
Wat is het maximum bedrag voor de fiets waar ik belastingvoordeel over heb?
Je werkgever bepaalt de hoogte van het bedrag waarover je belastingvoordeel ontvangt. Veel werkgevers hanteren nog het bedrag van € 749,- vanuit de ‘oude’ fiscale fietsregeling. Koop je een duurdere fiets dan het maximum bedrag, dan ontvang je over het ‘meerbedrag’ geen belastingvoordeel. Dit betaal je dan netto. Je werkgever bepaalt uiteindelijk welk bedrag je mag verrekenen om belastingvoordeel te ontvangen.
Uit welke fietsen kan ik kiezen?
Bij ons staat keuzevrijheid voorop! Je kan kiezen uit alle merken en fietsen die verkrijgbaar zijn via de rijwielhandelaar. Er zijn inmiddels meer dan 2.800 rijwielhandelaren bij ons aangesloten. Je mag dus ook zelf kiezen bij welke rijwielhandelaar je de fiets koopt.
Wanneer en hoe kom ik in het bezit van de fiets?
Als je de fiets hebt uitgezocht en je werkgever de aanschaf van de fiets heeft goedgekeurd, vragen wij de rijwielhandelaar de fiets te bestellen of uit eigen voorraad te leveren. Hij laat je weten wanneer je de fiets kan komen ophalen.